۱۲۸۱ مه برخه

ملک غني غواړي شوری سره د امن کمیټې په جوړیدو موافقه وکړي، خو وایي مشري به یې ده ته سپاري، کلیوال او شوری هم اراده لري چې ملک غني ته د کمیټې مشري وسپاري، خو فرید ویره لري چې ملک غني به ګټور ثابت نه شي #د_جابرخان_د_وسله_والو_پرخلاف_مبارزه. تازه ګل د خپل نوی زوی ـ انعام ګل ـ ترڅنګ عاطفې ته هم کالي او دریشي راوړي، خو شیرینه ګیله منه ده چې ولې یې د ده زوی هیر کړی دی. جعفر له کار څخه وختي کور ته راځي، سلګۍ د کور کارونو د زیاتوالي څخه جعفر ته ګیله کوي، خو تاکید پرې کوي چې مور سره په دې هکله ونه غږیږي،ځکه کیدای شي دا کار ورته کور کې ستونزې جوړې کړي #د_خواښې_او_اینګور_ترمنځ_اړیکې.


No Comments »