۱۲۷۶ مه برخه

تازه ګل او بخمله روغتون ته ځي او د زرکې څخه یتیم پاتې ماشوم خپل کور ته راولي، تازه ګل اندیښنه ده چې سمه پالنه به یې ونه شي، خو بخمله ډاډ ورکوي. د وسله والو د بیا راپیدا کیدو له امله د شوری ترڅنګ ملا کریم خان او ملک بهادر هم اندیښمن دي، ملا صیب وایي که د دواړو کلیو یوه مشترکه د امن کمیټه جوړه شي، نو مخه به یې ونیول شي #د_جابرخان_د_وسله_والو_پر_وړاندې_مبارزه. جعفر له واده وروسته د معمول خلاف شپه او ورځ په کور تیروي، مور یې ویره لري، چې هسې نه بهر تګ او کار کولو ته شا نه کړي، بله خوا سنګینه یو ځل بیا په حسن خان نیوکه کوي چې لور یې یو دوښمن داره کس ته ورکړه، خو حسن خان وایي د وسله والو دښمني د ټول کلي سره ده #د_نکاح_لپاره_دوه_اړخیزه_رضایت_شرط_دی.


No Comments »