۱۲۵۹ مه برخه

د واکسیناتورانو موبایل هم بند دی، ملا کریم خان او ملک بهادر یې په هکله اندیښمن دي، خو واکسیناتوران د ملک غني دیرې کې دي، ملک غني پرې ماشومانو ته واکسین کول بند کړه، وایي د واکسینو د پیل او تطبیق په هکله ورسره مشوره نه ده شوې #واکسین_ژوند_ژغوري #د_واکسینو_پوره_تطبیق_لپاره_همکاري. سنګینه لا هم په خپل ضد ولاړه ده، وایي جعفر باید له واده وړاندې شرطونه پوره کړي، سلګۍ هم د مور ضد ته خفه ده، خو زرمینه ډاډ ورکوي چې مور سره به یې خبرې وکړي #د_نکاح_لپاره_دوه_اړخیزه_رضایت_شرط_دی #د_ټولنې_ناوړه_رواجونه. زرکه بخملې ته د زرمینې له لورې د لرګو د ورکولو خبر ورکوي، دا هم ورته وایي چې زرمینه د لرګو په هکله له کشمالې سره مشوره کوي، بله خوا شرینه میوه ګل ته ګیله کوي چې د کور په کارونو کې ورسره مشوره نه کیږي او ټول واک بخملې سره دی.


No Comments »