۱۰۴۷ مه برخه

زرمینه باور لري چې افواهات د دوی د کار خنډ نه شي کیدی، خو کشماله یې د مخنیوي لپاره هڅې کوي، په همدې موخه یې له فرید څخه مرسته وغوښته #افواهات_دباور_وړ_نه_وي. سکینې خپل ضد پوره کړ، سردار اکا یې د کوچني زوی ـ ابرار ـ سره یواځې پریښود او د ورور سره لاړه، تورپیکۍ یې په حال خفه ده، خو خپل زوی یې د زرمینې په وینا کومه خطرناکه ناروغي لري، باید هغه ته پام وکړي، ځکه چې هم یې پوستکی غونج شوی او هم یې رنګ بدل شوی #دکار_په_جریان_کې_ماشوم_ته_پاملرنه. د ملک غني د #مرکزالضرار ختمیدو سره کلیوال خوشاله وو چې د بدعملیو مخه به هم ونیول شي، خو جعفر لا هم د مطلب شاه له لاسه خپله ځواني د پوډرو په لوګو کې تباه کوي، حسن خان خبریږي چې مطلب شاه د ملک غني څخه په پټه د پوډرو کاروبار جاري ساتلی دی #پوډر_دژوند_تباهي_ده. شیرینه میوه ګل ته وایي: یا به زه دې کور کې یم، یا به دا اوزې، چیغې یې راباندې بدې لګیږي له کوره یې لیرې کړه!


No Comments »