دپولیو واکسینو پر وړاندې، د خلکو د غبرګونونو په اړه فوکس ګروپونه

 هغه څیړنه چې د پیکټ د څیړنې ټیم د جلال اباد ښار او خوا او شا سیمو کې د پولیو(ګوزڼ) ضد واکسینو په هکله د خلکو د منفي او مثبتو غبرګونو په تړاو کړې ده.


No Comments »