جلال اباد ښار کې محصلین د کرایي اطاقونو په موندلو کې له ستونزو سره مخ دي.

Sorry, this entry is only available in Pashto.


2 Comments »