Tuesday , July 7 2020
drenps
کور / ډرامې خبرونه / اوریدونکي د پولې پورې ډرامې په هکله څه وائي

اوریدونکي د پولې پورې ډرامې په هکله څه وائي

 سنګین شاه حیران د بټي کوټ ننګرهار نه اړیکه نیولې وه او د پولې پورې ډرامې په هکله یې ویلې چې مثبت پیغامونه لري او زمونږ ټوله کورنۍ غټ او واړه یې اوري بلکه یو له مهمو کارونو څخه ګرځیدلی او دې ته په تمه اوسو چې کله به ډرامه نشریږي. د کردارونو په هکله یې ویل چې ملک بدمغزه او سرتیری انسان دی خو مې ځکه خوښیږي چې کله هغه کوم کار وکړي نو مونږ ته درس شي او هغه کار بیا مونږ نه کوو.

 احمد ګل خاک جبار کابل نه زنګ راوهلی وو او د ډرامې د خوښیدو سره یې ځینې کردارونه خوښ او ځینې ناخوښ وښودل لکه عجب ګل او مطلب شاه یې د ټوکو په وجه خوښ او ملک یې د غصو په وجه ناخوښ وو.

صدیق الله ارماني د سروبي او انعام الله د چارباغ نه زنګ راوهلی وو او ډرامې د خوښیدو سره یې کردارونه هم خوښ کړل. صدیق الله د عجب ګل او انعام الله د مطلب شاه کردار خوښ کړ.

 بریالی د چاراسیاب لوګر نه اړیکه نیولې وه او د ډرامې د وخت زیاتولو غوښتنه یې لرله او ویل یې چې زمونږ د ژوند سره تړلې ډرامه ده. مونږ داسې فکر کوو چې هم زمونږ د کور کلي کیسه ده. د میرو کوچي کردار یې خوښ کړ او ویلې چې ټوله ډرامه مې خوښه ده.

د کوچیانو ژوند د پولې پورې په ډرامه کې ښودل کیږي، او اوریدونکي وائي چې درست ښودل کیږي

 محمد ولي د شهرنو او زین الله د کمپنۍ نه اړیکه نیولې وه. زین الله ډرامه خوښه کړه او محمد ولي د ډرامې سره مطلب شاه کردار خوښ کړ او د خوښې علت یې ټوکې وښودې او زرین یې ناخوښ کړ چې یو بد سړی دی.

 عبدالواحد د مومند درې ننګرهار څخه اړیکه نیولې وه او د بختورې په مړینې خفګان ښکاره کړ. د ملک کردار یې د تکیه کلام (زما خبره د کاڼي کرښه وي) په وجه خوښ وو.

 خالد ننګرهار نه زنګ راوهلی وو او د ډرامې د وخت د زیاتوالي غوښتنه یې وکړه. د کردارونو د خوښې او ناخوښې په هکله یې وویل چې سرداراکا یې د سوله غوښتونکي په حیث خوښ دی خو مطلب شاه او عجب ګل یې شیطانت په وجه بدي شي.

 محمد سعید کاپیسا څخه اړیکه نیولې وه او د ډرامې مینه وال وو. ویل یې د هغه وخت نه ډرامه اوري د څه وخت نه چې په کنډاو کلي یرغل شوی وو. د موضوع په هکله یې ویل چې د پولیو په هکله موضوعات یې خوښ دي او ډیر څه مو ترې زده کړل. د کردارونو په هکله یې وویل چې ټول مې خوښ دي خو مطلب شاه مې د لمسون په وجه بدې شي.

 خالد د رودات ننګرهار نه اړیکه نیولې او د تازه ګل یې بې علته خوښ وو.

 خادم الله واصف د غني خیلو نه اړیکه نیولې وه او د ډرامې د موضوعاتو په هکله یې ویل چې د میوه ګل او بختورې (کومه چې اوس په ډرامه کې مړه شوه) او میرو او صبرو خپلو تاوتریخوالی یې خوښ وو او ډیر څه مو ترې زده کړل خو په ډرامه کې باید د میړونو حق هم په میرمنو ومنل شي. د سرداراکا لور ګل مینې په هکله یې ویل چې یادونه کیږي خو کردار تر اوسه رانغی. دوهمه غوښتنه یې دا وه چې د یاسر واده باید وشي. دریمه غوښتنه یې دا وه چینه له ډرامې نه ووته باید بیرته راشي ځکه د زرمینې ټپې په بیل خوند کولو.

 دلاور د خوګیاڼو ننګرهار نه اړیکه نیولې وه او د ډرامې سره یې د سرداراکا، میوه ګل او زرکې کردارونه خوښ وو خو علت یې ونه ښود.

 سلما د غني خیلو ننګرهار نه زنګ راوهلی وو او د موضوعاتو هکله یې ویل چې د پولیو څاڅکو او امن هڅې کیسه یې خوښه ده. د فرید د کردار یې ستاینه وکړه او هم یې د تازه ګل ستاینه وکړه چې یو دیني د پولیو واکسین په هکله مثبت نظر لري او د پولیو په اړه منفي افواهات ردوي.

قاري حضارالدین د کابل نه اړیکه نیولې وه او انکشافي موضوعات یې وستایل او د ملک د رول په هکله یې ویل چې پند ترې اخیستل کیږي. میوه ګل د ښه کارونو په وجه خوښ وو.

 نظرمحمد د غني خیلو نه زنګ راوهلی وو او د عجب ګل کردار یې خوښ وو.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *